For fire år siden inngikk samtlige stortingspartier, med unntak av FrP, det såkalte ”klimaforliket”. Jeg tipper at forliket snart er gravd ned og glemt.

Aftenposten har tidligere skrevet at Arbeiderparti-politikere langt inn i regjeringsapparatet jobber for å endre deler av klimaforliket. Ifølge avisen er det målet om at 2/3 av utslippskuttene skal gjøres i Norge som er hovedproblemet

Utslippsmålet var et av hovedpoengene i klimaforliket, og det punktet FrP hadde flest innvendinger mot. Norge har i dag Europas strengeste utslippsregime. Jeg frykter at enda strengere utslippskrav til industrien kun vil sette norske arbeidsplasser på spill. I stedet for å oppfylle de urealistiske målene klimaforliket, flytter industrien heller til naboland.

Det hører også med i denne sammenheng at FrP ikke fikk lov til å være med å forhandle om klimaforliket. Det var kanskje derfor resultatet ble som det ble.

I helgen strakk jeg ut en hjelpende hånd til Arbeiderpartiet og andre som nok egentlig, den gang, lot seg rive med av en til dels overdimensjonert og skremselsbasert debatt om klimautvikling og menneskeskapte klimaendringer.
Klimaforliket må endres, og sammen med FrP har Ap flertall i Stortinget til å fjerne målet om utslippskutt i Norge.

Det er gledelig at Høyres Nikolai Astrup i tirsdagens utgave av Aftenposten tar til orde for å pusse ut det nå fire år gamle forliket og heller se på klimapolitikken med nye og åpne øyne.

FrP, Høyre og til dels deler av de andre ikke-sosialistiske partiene har et ønske om å avløse Stoltenberg-regjeringen etter valget. Da tar jeg det forgitt at Høyre denne gangen vil la FrP være med å forhandle om et nytt klimaforlik, der gulrot brukes fremfor pisk.

Vi vil gjerne være med å utforme en politikk som bidrar til å redusere de globale klimautslippene. Men jeg mener at den store gevinsten henter vi ved å jobbe for at de store kuttene tas i land som i dag ikke har en så moderne industri som Norge. Det er land som i dag fortsatt bygger sterkt forurensede kullkraftverk eller som ikke har kunnskap eller rutiner for å håndtere utslipp av farlige klimagasser. Det er mange fornuftige investeringer som gir mindre utslipp. De bør gjennomføres først.