I dag er det 66 år siden krigen var over. Det er et fint bakteppe når vi i dag hedrer våre soldatveteraner på Norges veterandag. Over hele landet har Forsvaret lagt opp til hedring av de som har kjempet for vår og andres frihet.

Jeg er svært glad for den verdigheten som er lagt inn i dagens program. I Oslo arrangeres det blant annet medaljeseremoni og høymesse. I tillegg er det parade og drilloppvisning ved Garden.

FrP er en støttespiller for Norges veteraner. Opp gjennom tiden har det vært mange politiske konflikter der vi har stått sammen med veteranene i kampen mot regjering og Storting.

På samme tid i fjor leverte flere soldatveteraner tilbake medaljene sine i protest mot regjeringen. Det var rett etter at ingen fra regjeringen deltok på medaljeseremoni for hjemvendte soldater fra Afghanistan.

Denne uken leverte også regjeringen en handlingsplan for veteraner, som FrPs forsvarspolitiske talsmann Jan Arild Ellingsen var svært skuffet over. Dagens markering har derfor et mørkt politisk bakteppe.

Jeg har lenge savnet at Norge i større grad viser vår stolthet overfor den jobben norske kvinner og menn gjør for fred og frihet. Det er viktig å fortelle alle landets innbyggere om den militære innsatsen vi står bak. Det er viktig for å vise at Norge tar ansvar, og for å vise at vi støtter de vi har sendt ut for å kjempe med våpen i hånd.

Samtidig som vi i dag hedrer våre veteraner, har SV satt i gang en debatt om styrkebidraget Norge har gitt for å verne sivile i Libya. Regjeringspartiet vil trekke tilbake styrkene så fort som mulig.

I tillegg har Dagens Næringsliv antydet at det i regjeringen spekuleres om kostnadene forbundet med de seks F-16 flyene vi har i Libya, må føre til kutt på andre områder. Blant annet skal kostnadene for en bombe ha blitt sammenlignet med prisen for en sykehjemsplass. Slikt er uverdig, og det er med på å gi et inntrykk som forteller om alt annet enn stolthet for den jobben norske soldater gjør.

I sin tale da han mottok Nobels fredspris sa Barack Obama følgende: “I face the world as it is, and cannot stand idle in the face of threats…(…) For make no mistake: Evil does exist in the world.”

Stort tydeligere kan det ikke sies. Det finnes ondskap i verden, og mot rendyrket ondskap når ikke SVs fredsdiplomati frem. I noen helt spesielle situasjoner trenger vi militærmakt. Å være stolte av den jobben våre soldater gjør for å forsvare fred og frihet er det minste vi kan stille opp med i etterkant.