I helgen meldte flere medier at direktør i Helse Sør-Øst Bente Mikkelsen har fått innvilget studiepermisjon for å delta på et lukrativt topplederkurs i Italia. Fremskrittspartiet og flere andre reagerte på at styret i helseforetaket valgte å sende direktøren på det råflotte kurset i en tid der Helse Sør-Øst har pålagt Oslo Universitetssykehus å kutte 800 millioner kroner og fjerne 1000 årsverk. I dag kom meldingen om at Mikkelsen, som gjennom hele helgen forsvarte studieoppholdet, …