4 articles Tag Jens Stoltenberg

Mer lokaldemokrati

Med velsignelse fra den rødgrønne regjeringen knebler Fylkesmannen og statlige etater politiske vedtak fra landets kommunestyrer. Jeg vil ha mer respekt for lokaldemokratiet. I løpet av et år møter jeg hundrevis av kommunepolitikere. Foruten bekymringene over at den regjeringen ikke fullfinansierer lovpålagte tjenester, er samtlige politikere jeg treffer bekymret over hvordan fylkesmennene og andre offentlige direktorat og etater stadig overprøver lokale vedtak fattet av de politikerne som er valgt av folket. Det er ikke bare i …

Continue reading →

Jens har minst to tunger

Jeg har fått kjeft av statsministeren den siste uka. Det lever jeg svært godt med. Det som er verre, er hans åpenbare dobbeltkommunikasjon. Jens kjeftet på meg fordi jeg hadde ”svartmalt” situasjonen i Helse-Norge i et intervju på amerikansk fjernsyn. Samme kveld sier han til Dagsrevyen at han er svært bekymret over at det er begått 500.000 feilbehandlinger ved norske sykehus. Han eier altså ingen troverdighet i dette spørsmålet. Ventelistene har nådd svimlende 270.000 pasienter …

Continue reading →

Lovfesting av heltid er en omvei

Kampen mot ufrivillig deltid vil være en viktig sak for Fremskrittspartiet i årets valgkamp. På sykehus og sykehjem blir kvinner fortsatt tilbudt stillinger på 15 eller 20 prosent, og må stadig stille opp på uforutsigbare ekstravakter for å få økonomien til å gå rundt. Jens Stoltenberg har ikke løftet en finger for å forbedre situasjonen disse kvinnene som pleier våre gamle og syke, til tross for fagre løfter. Tvert om har antallet undersysselsatte økt det …

Continue reading →

Staten eier nok

La meg si det rett ut, jeg liker dårlig at den øverste sjefen for landets to største TV-kanaler skal hete Jens Stoltenberg. Det er å sette det på spissen, men prinsipielt er det likevel det som er saken om Telenor ender opp som eier i TV2. I går ble det snakket om at A-pressen i ferd med å selge seg ut av TV2. I tillegg blir det spekulert i at det er Telenor, sammen med …

Continue reading →