For fire år siden inngikk samtlige stortingspartier, med unntak av FrP, det såkalte ”klimaforliket”. Jeg tipper at forliket snart er gravd ned og glemt. Aftenposten har tidligere skrevet at Arbeiderparti-politikere langt inn i regjeringsapparatet jobber for å endre deler av klimaforliket. Ifølge avisen er det målet om at 2/3 av utslippskuttene skal gjøres i Norge som er hovedproblemet Utslippsmålet var et av hovedpoengene i klimaforliket, og det punktet FrP hadde flest innvendinger mot. Norge har …