Kvinnedagens paroler er ikke alltid like treffende. Når kvinnegruppa OTTAR krever nedleggelse av PRO-senteret blir jeg oppgitt. PRO-senteret er et viktig tilbud til kvinner som er utsatt for menneskehandel, prostitusjonstvang og undertrykking. Er ikke disse kvinnene verdt å kjempe for? Det er heller ikke til å komme bort fra at det finnes enkelte kvinner som lever i Norge som undertrykte individer. Minoritetskvinner som av sin egen mann og familie behandles som en vare som kan …