2 articles Tag regjeringen

Kvinnedagens glemte søstre

Kvinnedagens paroler er ikke alltid like treffende. Når kvinnegruppa OTTAR krever nedleggelse av PRO-senteret blir jeg oppgitt. PRO-senteret er et viktig tilbud til kvinner som er utsatt for menneskehandel, prostitusjonstvang og undertrykking. Er ikke disse kvinnene verdt å kjempe for? Det er heller ikke til å komme bort fra at det finnes enkelte kvinner som lever i Norge som undertrykte individer. Minoritetskvinner som av sin egen mann og familie behandles som en vare som kan …

Continue reading →

Du kan – og du har oss i ryggen

Fremskrittspartiets landsstyremøte har vedtatt at vi skal nekte å gi opp de unge uføre. Ingen under 40 skal bli permanent uføretrygdet. Dette er et fantastisk bra og viktig vedtak. I praksis betyr det at ingen under 40 skal avskrives fra å kunne delta i arbeidslivet – dersom det ikke er hevet over enhver tvil at de noensinne vil bli friske nok igjen. Vi har fått mange reaksjoner på vedtaket, både positive og negative. Dessverre, men også heldigvis, …

Continue reading →