2 articles Tag SV

Viktig veterandag

I dag er det 66 år siden krigen var over. Det er et fint bakteppe når vi i dag hedrer våre soldatveteraner på Norges veterandag. Over hele landet har Forsvaret lagt opp til hedring av de som har kjempet for vår og andres frihet. Jeg er svært glad for den verdigheten som er lagt inn i dagens program. I Oslo arrangeres det blant annet medaljeseremoni og høymesse. I tillegg er det parade og drilloppvisning ved …

Continue reading →

Lovfesting av heltid er en omvei

Kampen mot ufrivillig deltid vil være en viktig sak for Fremskrittspartiet i årets valgkamp. På sykehus og sykehjem blir kvinner fortsatt tilbudt stillinger på 15 eller 20 prosent, og må stadig stille opp på uforutsigbare ekstravakter for å få økonomien til å gå rundt. Jens Stoltenberg har ikke løftet en finger for å forbedre situasjonen disse kvinnene som pleier våre gamle og syke, til tross for fagre løfter. Tvert om har antallet undersysselsatte økt det …

Continue reading →